Zetterström Networks är en enskild firma registrerad 2001. Den tillhör Jonny Zetterström.

Under 2001 utförde Zetterström Networks vidareutveckling av ett säljstödsystem för SaabOpel Sverige på konsultbasis genom Evertsson Enterprises AB.

Sajthotellet

Zetterström Networks började under sommaren 2001 att bedriva webbhotellsverksamhet i mindre skala. Framåt hösten fick webbhotellsverksamheten ett eget namn: Sajthotellet. Kort därefter registrerades en bifirma, Sajthotellet i Sverige.

Kombinationen personlig service, hög servicegrad och lågt pris tilltalade den svenska webbhotellsmarknaden och tillväxten var mycket god.

Under hösten 2004 registrerades ett separat bolag, AB Sajthotellet Sverige. Verksamheten flyttades över till aktiebolaget vid årsskiftet 2004/2005 efter att omsättningen för 2004 översteg en miljon kronor. AB Sajthotellet Sverige är de facto ett intressebolag till Zetterström Networks i dagsläget.

Den enskilda firman avregistrerades hösten 2018 och blev istället bifirma till BJ Zetterström AB.